Introduktion

Lyckliga grannskap för fler

Bonavas vision är att skapa lyckliga grannskap för fler.

För att kunna göra det måste vi förstå vad som verkligen gör människor lyckliga där de bor. Därför har vi gjort en djupdykning för att ta reda på hur lycka i grannskap faktiskt uppstår, vad det innebär och vilka fördelar det kan medföra. Som underlag har vi bland annat genomfört vår tredje enkätundersökning ”Happy Quest”, i de länder Bonava har verksamhet. I den pratar vi med experter om lycka och granskar forskning kring ämnet. Under 2019 utvecklade vi vår datadrivna modell för att skapa Happy Neighbourhoods: House of Happiness. Där ökar lyckan för varje våningsplan, med utgångspunkt i funktionella behov och en upptrappning från emotionella syften till gemenskaps- och slutligen även grannskapssyfte. I årets forskning har vi fokuserat på de två översta våningsplanen: gemenskap och grannskapssyfte. På den här sidan kan du ta del av våra viktigaste resultat samt resultaten av vår undersökning på den svenska marknaden. Den utförliga rapporten finns att ladda ner längst upp på sidan. Rapporten som omfattar alla marknader finns på bonava.com

Den stora kraften av små gärningar

Årets Happy Quest-enkät visar att svenskarnas nöjdhet med sina hem och grannskap står för nästan 20 procent av deras allmänna livsglädje. När det kommer till hur lyckliga människor är i sina grannskap är vi svenskar gladast, följt av finländare och norrmän.

Men som namnet antyder fortsätter vår strävan efter lycka. Ett av de viktigaste resultaten från årets studie är att lycka både kan genereras och förstärkas genom små handlingar i vardagen. Vi har också lärt oss att det finns tre tydliga förstärkare för att skapa lyckliga grannskap eftersom grannskap där människor trivs även tenderar att vara mer hållbara för både människor och vår planet. Läs mer här på vår webb så kommer du snart att inse att allt hänger samman; från det lilla, till det spontana och stora, det långsiktiga samt det lokala och globala. Och allt börjar med lycka.

20%

av den allmänna livsglädjen påverkas av hur nöjda människor är med deras hem och grannskap

Kapitel – 1

Det starka men oväntat viktiga värdet av bekantskaper