Kapitel 3

Tre fördelar med lyckliga grannskap

Kopplingen mellan lyckliga, hållbara och inkluderande platser

Idag finns ett ökat intresse för att studera skärningspunkten mellan urban design och lycka. Urbanister menar att det är viktigt att utveckla platser som gör människor lyckligare för att tackla många av de mest akuta utmaningarna i vår tid – såsom klimatförändringar, social utslagning och hälsoproblem.

Att det finns ett samband mellan lyckliga, hållbara och hälsosamma platser stöds i vår studie. Till exempel stödjer svenskar som känner att deras grannskap bidrar till en miljövänlig och hållbar livsstil att de är 39 procent lyckligare i grannskapet, och de som känner att deras grannskap bidrar till en hälsosam livsstil rapporterar att de är 25 procent lyckligare i grannskapet. Att utveckla grannskap som är hållbara är alltså inte bara avgörande om vi vill minska klimatförstörelsen, utan också en nyckel till att göra människor lyckligare.

39%

De som känner att deras grannskap stödjer en hälsosam livsstil rapporterar att de är 39 procent lyckligare i sina grannskap.

Ett tips från lyckoexperterna: Träffas genom gemensamma intressen.

Försök att hitta gemensamma hobbies som trädgårdsskötsel, träning eller diskussionsklubbar. Att träffas genom aktiviteter där man delar ett gemensamt mål och värderingar gör det mindre påtvingat.

/ Markku Ojanen, professor i psykologi

Lokalt samhällsansvar som en kraft att tackla globala utmaningar

Många av de aktiviteter vi ägnar oss åt i våra grannskap – som att underhålla grannskapet, dela ytor och saker samt hjälpa våra grannar – har inte enbart positiva effekter på den lokala, personliga och mellanmänskliga nivån. På senare tid har det visat sig att samhällsengagemang och sociala aktiviteter även kan ha stor, långsiktig påverkan på global nivå. Många samhällsprojekt – som trädgårdar, bilpooler, bytesbutiker och reparationscaféer – spelar en viktig roll för att minska utsläppen och samtidigt förbättra medborgarnas hälsa och välbefinnande, samtidigt som fattigdomen minskar och den lokala kontrollen ökar. Genom att engagera oss mer i aktiviteter som förstärker grannskapets lycka kan vi alla bidra till en positiv förändring och göra världen gladare, mer hållbar och jämlik. Den globala förändringen börjar med lokala åtgärder.


Bonavas synsätt

Att utveckla lyckliga och hållbara grannskap genom ett holistiskt förhållningssätt är en hörnsten i Bonavas arbete. Bland våra utvecklingsprojekt hittar du många exempel på hur vi arbetar för att underlätta ett lyckligt och hållbart liv.


Vill du veta mer om vad som gör ett grannskap lyckligt? Läs vår rapport.

Det här är bara ett smakprov på allt det finns att lära sig om lyckliga grannskap. Ladda ner hela rapporten för att göra en djupdykning i vikten av grannrelationer, vad du kan göra för att skapa lyckligare grannskap samt kopplingen mellan lyckliga och hållbara grannskap.