Kapitel – 1

Det starka men oväntat viktiga värdet av bekantskaper

Många av oss vet att starka sociala band – som de vi har med vår familj och nära vänner – är avgörande för vårt välbefinnande.

Vår studie visar dock att även de kortaste samtalen med våra grannar, bara genom att byta några få ord, kan ha en avsevärd inverkan på vår lycka. Eftersom nära vänner och familjemedlemmar inte nödvändigtvis bor i närheten, blir den dagliga interaktionen i det lilla viktig för att känna trygghet och samhörighet i det samhälle där man bor. Men i ett mycket individualistiskt samhälle förbises eller undviks ofta vardagliga möten med människor vi inte känner så väl – som exempelvis våra grannar.

Utforska hur interaktionen med dina grannar kan påverka din nivå av lycka i grannskapet


“As we have become more self-sufficient and individualistic, we tend to depend – or at least believe that we depend – less on one another. So, when we think of ways to become happier, many of us focus on our individual aspects – such as making a career or optimising our health – rather than turning outwards”

/ Markku Ojanen, professor i psykologi

Det här sker i kroppen när vi interagerar med människor

Enligt vetenskapsjournalisten Marta Zaraska är interaktion med våra grannar inte bara till nytta för vår lycka och vårt sociala välbefinnande. Det har även konkreta fysiska hälsofördelar:

Blott ögonkontakt kan vara tillräckligt för att kroppen ska frigöra det vi kallar ”sociala hormoner” – såsom oxytocin, serotonin och endorfiner – som är kopplade till känslor av kärlek, lycka och njutning. Hormonerna höjer humöret och får oss att må bra, men det finns också många positiva, direkta hälsoeffekter, såsom minskade inflammationer och reglerat blodtryck.

Ett tips från lyckoexperten: Tillämpa den japanska regeln ”rule of five”

In Japan there is something called “the rule of five”, which means you should know the neighbours on the two sides of your house, and the three houses in front of yours. Let’s add another rule of five: try to talk to five neighbours a month, or one neighbour for at least five minutes, and see what comes out of it!

/ Marta Zaraska, vetenskapsjournalist

Kapitel 2

Förstärkare för ett lyckligt grannskap: Engagera, dela och hjälpa