Kapitel – 1

Det starka men oväntat viktiga värdet av bekantskaper

Många av oss vet att starka sociala band – som de vi har med vår familj och nära vänner – är avgörande för vårt välbefinnande.

Vår studie visar dock att även de kortaste samtalen med våra grannar, bara genom att byta några få ord, kan ha en avsevärd inverkan på vår lycka. Eftersom nära vänner och familjemedlemmar inte nödvändigtvis bor i närheten, blir den dagliga interaktionen i det lilla viktig för att känna trygghet och samhörighet i det samhälle där man bor. Men i ett mycket individualistiskt samhälle förbises eller undviks ofta vardagliga möten med människor vi inte känner så väl – som exempelvis våra grannar.

Utforska hur interaktionen med dina grannar kan påverka din nivå av lycka i grannskapet


Eftersom vi har blivit mer individualistiska och självförsörjande tenderar vi att vara – eller åtminstone tro att vi är – mindre beroende av varandra. Så när vi funderar på hur vi kan bli lyckligare fokuserar många av oss på individuella aspekter, som att göra en karriär eller optimera vår hälsa, snarare än att vända oss utåt och se hur vi kan bli lyckligare genom att knyta fler kontakter med människor omkring oss.

/ Markku Ojanen, professor i psykologi

Det här sker i kroppen när vi interagerar med människor

Enligt vetenskapsjournalisten Marta Zaraska är interaktion med våra grannar inte bara till nytta för vår lycka och vårt sociala välbefinnande. Det har även konkreta fysiska hälsofördelar:

Blott ögonkontakt kan vara tillräckligt för att kroppen ska frigöra det vi kallar ”sociala hormoner” – såsom oxytocin, serotonin och endorfiner – som är kopplade till känslor av kärlek, lycka och njutning. Hormonerna höjer humöret och får oss att må bra, men det finns också många positiva, direkta hälsoeffekter, såsom minskade inflammationer och reglerat blodtryck.

Ett tips från lyckoexperten: Tillämpa den japanska regeln ”rule of five”

I Japan finns det något som kallas ”the rule of five”, vilket innebär att du bör känna grannarna på båda sidor om ditt hus och i de tre husen framför ditt hus. Låt oss lägga till ytterligare en fem-regel: försök att prata med fem grannar i månaden eller en granne i minst fem minuter och se vad det leder till!

/ Marta Zaraska, vetenskapsjournalist

Kapitel 2

Förstärkare för ett lyckligt grannskap: Engagera, dela och hjälpa